Så gör du medvetna bitcoininvesteringar

Bitcoin är den digitala kryptovalutan som många har intresse av att investera i. Värdet på bitcoin kan förändras snabbt och styrs till mångt och mycket av utbud och efterfrågan. Bitcoininvesteringar ska med fördel göras på ett medvetet sätt hos en säker kryptohandlare.

Bitcoin såg dagens ljus efter finanskrisen 2008-2009 när mångas tilltro för den finansiella marknaden fallerat. Intresset för bitcoin har ökat väldigt mycket det senaste åren och blivit en allt vanligare investering. Om du vill investera i bitcoin är det bra att handla av en säker kryptohandlare. Du kan handla bitcoin här https://bt.cx/sv/kopa-bitcoin/ säkert och tryggt. BTCX är en svensk växlingstjänst och de tillhandahåller en säker och enkel plattform. Du kan antingen köpa bitcoin med ditt kreditkort eller med Single Euro Payment System, SEPA.

Var beredd på prisförändringar i bitcoin

När du ska investera i bitcoin är det bra att du förstår hur kryptovalutan fungerar. Som med alla investeringar ska du endast investera det pengarna som du har råd att förlora. Det är fördelaktigt att du har en uttänkt strategi för din bitcoininvestering. Att vara medveten om att det finns en risk med att investerar i bitcoin är viktigt, som med alla investeringar. Värdet på din investering kan både öka och minska.

Bitcoin är en helt digital valuta

Bitcoin bygger på bitcoinanvändarnas förtroende och deras transparens i hela systemet. Alla bitcointransaktioner går att spåra på grund av blockkedjetekniken valutan är byggd på. Det är ingen centralbank eller liknande som styr över valutan. Kryptovalutan är helt digital och både skapas och förses elektroniskt. Bitcoin bygger på blockkedjetekniken. Tekniken lagrar alla köp och sälj av valutan. Det är matematisk kryptografi som säkrar transaktionerna som sker.

Värdet styrs av utbud och efterfrågan

Bitcoin gjorde en kursrusning 2017 då tilltron till det praktiska användandet av valutan ökade kraftigt. Vid denna tidpunkt var det allt fler som började se bitcoin som en investering och en tillgång för att diversifiera portföljen. Värdet på bitcoin kan variera mycket och är mer volatilt än exempelvis vanliga valutor som dollar eller euro. Faktorer som tillgång, regler, lagar och efterfrågan är det som styr värdet på bitcoin. Bitcoin har även påverkats till viss del av och dragits med ner när börsen rasat neråt.