SMSboken.se

Allt om

SMS- och E-böcker!

Böcker och ny teknik

Idag kan litteratur vara många saker som det inte kunde vara förr. Om man tidigare var tvungen att ha en plattform, alltså ett förlag, en tidning eller en tidskrift i ryggen (kanske startad av en själv, men ändå) kan man idag nå en publik betydligt enklare. Det räcker med att starta en blogg, vilket inte behöver kosta en krona.

Att detta på sikt kommer att förändra den litterära scenen är alla överens om. En del hävdar att landskapet redan är ett annat. I Dagens Nyheter skriver författaren och litteraturkritikern Lyra Ekström Lindbäck:

Sätten att skapa, reproducera och distribuera texter har förändrats på ett genomgripande sätt. Även om det ännu inte har blivit uppenbart på kultursidorna, i bokhandeln eller på biblioteken så är det en historisk omvälvning för skönlitteraturen.

En ny teknik som nästan kommer att bli lika avgörande för skrivandet som fotografiet blev för det avbildande måleriet. Författare, förläggare och kulturskribenter upplever naturligt nog bokens position som hotad, och för att inte riskera att göra detta uppenbart för läsarna låtsas de som om de har kontroll över, eller åtminstone koll på, vad som håller på att hända.

Läs hela ”Ekström Lindbäcks text

Även själva verktygen för läsning förändras. Pappret är fortfarande det vanligaste mediet för det skrivna ordet, men det är inte det enda mediet. Allt fler tidskrifter lägger ned sina pappersupplagor, och koncentrerar sig på de digitala kanalerna. Den som prenumererar på en av de stora dagstidningarna får numera automatiskt tillgång dels till deras nyhetsarkiv, men även till exklusiva nyheter, som bara går att läsa i telefonen eller läsplattan.